Ta bedre bilder

Minitips for hvordan ta bedre bilder

Selv om Pirk Media tilbyr fotografering, noen kunder har bilder fra før som de gjerne vil bruke, f.eks. på en webside eller i en brosjyre. Hvis du ønsker å ta bildene selv, kan du med dette enkle tipset forbedre bildene dine drastisk.

Komposisjon

Regelen om 3. Den første og kanskje viktigste regelen du lærer om komposisjon og fotografering. Idéen er at du deler kamerabildet inn i et rutenett bestående av 3 x 3 ruter, og plasserer objektet der linjene krysser hverandre. Sånn omtrentlig. Ingen regel uten unntak. Denne grunnleggende regelen virker bestandig, og vil gjøre bildene dine mer interessante.